Indbydelse 2022

Indbydelse
Hold double turnering 2022

for seniorer over 35 år og seniorer over 60 år

 

Indbydelse til

Holdturnering 2022

For 2. år vil Sjælland Syd udvalget tilbyde at arrangere en holdturnering til seniorer, svarende til den vi kender fra DGI regi og som nogle deltog i 2021.

Vi klubber i syd, har igen med beklagelse erfaret, at den kendte turnering, som hidtil har været i DGI regi, stadig ikke tilbydes og at de holdturneringer, som tilbydes via Tennis Øst ikke matcher de ønsker som klubberne har. Vi er nervøse for at Motionist light får for lange afstande, selv om de tilbyder det samme koncept, som vi har spillet under.

En anden parameter er et holdgebyr på 900 kr. og krævet medlemskab af Tennis Øst/DTF for deltagelse.

Derfor vil andre fra udvalget i år tilbyde at arrangere en holdturnering for 2022. Hvis dette bliver en succes, vil vi overveje fast, at fortsætte med at tilbyde denne holdturnering.

Denne holdturnering bygger på samme koncept som sommer – og vinterstævnerne, nemlig at Sjælland Syd er et motionsstævne, hvor formålet er at spille ligeværdige kampe.

Turneringen er for seniorer over 35 år og seniorer over 60 år.

Følgende rækker tilbydes

      Seniorer over 35 år mixed

      Rent damehold over 35

      Rent herrehold over 35

      Seniorer over 60 år mixed

Rammer for afvikling af turnering

      Hver række består af 3- 5 hold

      Hvert hold består af minimum 4 spillere
To damer og to mænd eller 4 damer/ herrer.

      Der spilles en damedouble, en herredouble og 2 mixdoubler
For rene rækker 4 double kampe med skiftende makker.

      En spiller kan kun deltage i tilmeldt serie på et hold, dog kan +60 godt deltage både på et seniorhold og et +60 hold.

      Afhængig af antallet af hold i en række spilles der en eller to kampe mod hinanden.

      Kampene afvikles på klubbernes hjemmebane

      Klubberne aftaler indbyrdes afvikling af kampene – det forventes at klubben med hjemmebane aftaler endelig dato. Ligeledes forventes det at de fleste kampe er afviklet inden sommerferien.

      Kampene afvikles fra maj – medio september

 

Tilmelding

      Tilmelding sker på Tilmeldingsskema nederst (bilag 1)

      Turneringsledelsen planlægger sæsonen og turneringsplan fremsendes medio maj 2022

      Tilmelding til turnering sker via klubbens kontaktperson, som fremsender Tilmeldingsskemaet til lisbeth@ntk-tennis.dk senest d. 10. maj 2022

      Det er klubbens ansvar at holdene er skrevet op efter styrke, med det stærkeste hold øverst.

      Har du lyst at deltage; men mangler makkere så skriv dig på tilmeldings liste
Vi vil i turneringsledelsen forsøge at matche dig med andre interesserede

Indmelding af resultater

      Resultater sendes til navngiven person, kommer med kamp programmet.

      Resultater indmeldes på Resultatskema – som vil blive vedhæftet turneringsplan bilag 2

      Resultaterne vil løbende (min. en gang om måneden) blive ajourført på hjemmesiden www.sjaelandsydtennis.dk under holdturnering

 

Turneringsgebyr

350 kr. pr. hold, som skal være indbetalt i forbindelsen med tilmelding.

Hvis gebyret ikke er indbetalt, vil det ikke være muligt at deltage i turneringen.

Gebyret indbetales til Sjælland Syd Tennis
Spar Nord reg.nr. 9819 kontonummer: 2540341713

 

Andet

Turneringsledelsen planlægger turneringen ud fra klubbernes rangering og kendskab til spillerne, ligesom de afgør hvor mange puljer der skal være.

Der spilles efter Sjælland Syds turneringsregler – se vedhæftede dokument.

COVID-19

Under afvikling af holdturneringen skal alle gældende regler om COVID-19 overholdes.

Ved spørgsmål kan følgende kontaktes

Lisbeth Morell lisbeth@ntk-tennis.dk 51789376
Marianne Vibo ma_je@live.dk                 40320550

Det påtænkes at flere ansvarlige bliver meldt ind i stævneledelsen.
Lige i opstart er det os fra NTK.

Med venlig hilsen

Sjælland Syd Udvalget

Marianne Vibo og Lisbeth Morell

BILAG 1

Tilmelding til Sjælland Syd holdturnering 2022

Klub

Kontaktperson

 

Rækker

S35     Senior over 35 år Mixed
S D 35 Senior over 35 år Damer
S H 35 Senior over 35 år Herrer
S 60    Senior over 60 år Mixed

Række

Række

Rating

Rating

Holdleder

Navn, e-mail og telefonnummer

Navn

Navn

Holdleder

Navn, e-mail og telefonnummer

Jeg har ingen makker og ønsker:

Række

Rating

Navn

 e-mail og telefonnummer

Nyeste kommentarer

28.10 | 13:41

Det ser ud til på resultater at kampe er blevet spillet. Vi har i Sjælland sy...

15.01 | 06:43

Hvis I skal deltage i Sjælland Syd, så skal jeg have en tilbagemelding fr...

12.01 | 18:44

Hej Brian I kan godt nå at være med. Vi har brug for begge jeres navn...

12.01 | 18:30

Hej Brian I kan godt nå at være med. Vi har brug for begge jeres navn...